Lid worden

BRAINSTORMING 29 September

Er is meer dan ooit behoefte aan wederzijdse inspiratie, het delen van ideeën en leren in een vertrouwde omgeving. Je moet durven over de grenzen van je eigen sector heen kijken, elkaar inspireren en out of the box denken. Daarom hebben we Van Breda The SQUARE gelanceerd, de plek waar je je collega's kunt ontmoeten en inspireren. Tijdens onze eerste virtuele BRAINSTORMING brachten alle deelnemers inspirerende elementen mee. We vatten graag even samen !

Business Model Canvas: tools voor strategisch beheer van ideeën / start-ups.Met het Business Model Canvas trek je aan de hand van 9 elementen de basis van je bedrijf. Hierdoor krijg je een beter zicht op je middelen en sterke en zwakke punten. Dit economische model bestaat uit 4 delen:

> De infrastructuur (rood)
> De Waarde propositie (geel)
> De klanten (groen)
> De financiën (blauw)


brainstorm500

Een ideeën genererend proces met een systematiek om ideeën om te zetten in oplossingen: Systematic Inventive Thinking (SIT). https://www.sitsite.com

> Ideeën challengen
> Neem de tijd om de juiste vragen te stellen. De kwaliteit van de vragen is van invloed op de kwaliteit van de antwoorden.

Continu innovatieproces bij Amazon:
> “Iedereen heeft het recht om met een idee te komen. Om het idee te testen, stel je een lanceringspersbericht op en probeer je een (denkbeeldige) klant te overtuigen om dit product te kopen. Er zou een vergaderruimte zijn met een "rode stoel" die de te overtuigen cliënt vertegenwoordigt. Vraag jezelf af wat de waarde van dit idee voor de klant is voordat je iets ontwikkelt. Als er meerwaarde is voor de klant, wordt het idee uitgewerkt en omgezet in een oplossing.
> Must read : brieven van Jeff Bezos aan aandeelhouders: « Letter to Shareholders » . Interessant om de eerste te lezen toen hij in moeilijkheden verkeerde.
> Organisaties moeten innoveren en integreren in hun cultuur met de focus op de klant en niet op de concurrentie.

Laat je product of dienst challengen door de toekomst: jongeren denken anders, zijn de laatste nieuwe technologieën gewoon, worden beïnvloed via andere kanalen en hebben andere verwachtigen.

Maak werk van een adviesraad: omring je met complementaire en diverse profielen que leeftijd, interesse en achtergrond.

Learning expedition: reis van ervaringen, leren en creativiteit.
https://learning-expeditions-europe.com

Singularity University: Singularity University is een Amerikaans bedrijf dat tegelijkertijd een universiteit, een denktank en een incubatiecentrum is.

Het managen van verandering maakt ook deel uit van het creatieproces. Investeer 80% van de tijd om het team te overtuigen van de belangen van het nieuwe idee. We moeten weerstand tegen verandering onder ogen zien en ermee omgaan.
> "Happy end" om te bouwen om verandering mogelijk te maken: mensen projecteren in het "sprookje" = visie op een aantrekkelijke toekomst.

Creativiteit is ook simpelweg je houding aanpassen en mensen begrijpen en niet alleen een technische aanpak hebben. Getuigenis van een chirurg:

> Voor de operatie test ik de vechtlust van de patiënt om er zeker van te zijn dat hij eventuele moeilijkheden na de operatie kan overwinnen.
> Transparantie over risico's. De 3 * 1/3 regel:
1/3 kans om in de witte zone te zijn na interventie: alles OK,
1/3 kans om in de zwarte zone te zijn na interventie: helemaal niet goed,
1/3 kans om na de operatie in een grijs gebied te zijn: complicaties

Inspiratiebron “Thinking outside the SQUARE”:
> Taïchi,
> Lopen,
> Lunch met mensen uit andere werelden,
> Reizen,
> Meditatie,
> Sport,
> Contacten vergroten met mensen met verschillende achtergronden.